Novitus
POS AXELIO J6412 z MS Windows10

POS AXELIO J6412 z MS Windows10

Cena netto: 3390 zł

POS 15.6

POS 15.6" Android 11

Cena netto: 1490 zł

Zestaw gastronomiczny SOGA TAB

Zestaw gastronomiczny SOGA TAB

Cena netto: 1290 zł

Zestaw gastronomiczny LARGE

Zestaw gastronomiczny LARGE

Cena netto: 4990 zł

Zestaw gastronomiczny MEGA

Zestaw gastronomiczny MEGA

Cena netto: 5990 zł

Zestaw gastronomiczny MEDIUM

Zestaw gastronomiczny MEDIUM

Cena netto: 3990 zł

Zestaw gastronomiczny SMALL

Zestaw gastronomiczny SMALL

Cena netto:  2990 zł